5 2
4 3
6
3 1
1
2

Korte nettbaserte kurs

Våre korte nettkurs

Alle disse kursene er nettbaserte. Kom tilbake med jevne mellomrom for å se hva som er tilgjengelig.

Egenskaper og krav til idrettsgressbaner
Målet med dette kurset er å: beskrive hvordan det naturlige miljøet er modifisert for bruk av kunstgress, og vurdere et sted for egnethet for en valgt bruk av kunstgress; beskrive den visuelle og funksjonelle kvaliteten på kunstgress; identifisere spillekvalitetsegenskapene til de viktigste kunstgressbanene; og relatere reglene for de viktigste idrettene til krav til klargjøring av krav.

Ønskelige og ikke-ønskelige gressplanter for sport og idrett
Målet med dette kurset er å: introdusere vanlige gressplanter, hva som kjennetegner gressplanter, ønskelige og uønskede gress gressarter og uønskede gressarter (gress og ugress), og hvordan vekst og utvikling av gressplanter best kan skape det ideelle gressdekket for hver idrett.