5 2
4 3
6
3 1
1
2

Av Surface

Friidrettsbaner

Testing av friidrettsbaner er viktig av flere grunner. Det sikrer at banen er trygg å bruke for utøverne, noe som reduserer risikoen for skader som følge av skliing, fall eller andre ulykker. Det bidrar også til å opprettholde jevn ytelse, noe som er avgjørende...

Rideflater

Labosport bistår ved bygging og renovering av ridebaner ved å gjennomgå planer, vurdere kvaliteten på foreslåtte materialer, tilby teknisk rådgivning og gi anbefalinger på viktige stadier.ridebaner er baner som er spesielt designet for bruk i ridesporten, og som er beregnet for å...

Hybridgress

Hybridgress er en type kunstgress som kombinerer syntetiske fibre med naturgress. Det er designet for å etterligne naturgressets utseende og spilleegenskaper, samtidig som det er slitesterkt og krever lite vedlikehold. Hybridgress...

Innendørs sportsgulv

DINE PROSJEKTER Du skal bygge en ny gymsal. Du planlegger å renovere en eksisterende gymsal. Du ønsker å foreta en inspeksjon av et eksisterende gulvbelegg. Du kjenner til de viktigste egenskapene til det gulvet som er installert fordi : Det...

Naturgress (sportsagronomi)

Naturgress (også ofte kalt turfgress) dyrkes og vedlikeholdes spesielt for bruk på idrettsbaner. Det består av en kombinasjon av gress som er valgt ut på grunn av holdbarhet, slitestyrke og evne til å komme seg raskt etter skader. Flere faktorer...

Lekeplassoverflater

Lekeplassoverflater må være i stand til å absorbere støt og redusere risikoen for skader ved fall. Testing av lekeplassoverflater er avgjørende for sikkerheten, sikkerheten og sikkerheten til barna på lekeplassen, fra å overholde standarder til å...

Syntetisk kunstgress (2G, 3G, 4G)

Kunstgress er laget av syntetiske fibre som skal etterligne naturgressets utseende og spilleegenskaper. Det brukes i idrettsanlegg, som stadioner og baner, som en erstatning for naturgress, som kan være vanskelig å...

Tennis

Det er viktig å teste tennisbelegget for å sikre at det er trygt for spillerne å bruke det, fordi det reduserer risikoen for skader som følge av skliing, fall eller andre ulykker. Testing bidrar også til å opprettholde jevn spillbarhet og ytelse, noe som er...

TrackMark-ordningen

Labosport får deg raskt på rett spor. TrackMark er UK Athlethics' kvalitetssikrings- og sikkerhetsordning for friidrettsanlegg. Bare anlegg som jobber mot eller har fullført TrackMark-akkreditering, kvalifiserer for en konkurranselisens. Labosport...