5 2
4 3
6
3 1
1
2

Feltdag for FIFA Pitch Research

FIFA Pitch Research Field Day i USA

FIFA arrangerte en samling i Tennessee som en del av et av sine flerårige initiativer. Labosport hadde gleden av å sende medarbeidere for å delta på FIFA Pitch Research Field Day. FIFA Pitch Research Field Day, inkludert Keith Mcauliffe fra Labosport Australia, Craig Parry og Darren Symonds fra PSD/TGMS UK og Dr. Baoxin Chang fra Thomas Turf Services, USA.

Arrangementet ble innledet med en omfattende seminarrekke som tok for seg temaer som er viktige for å lykkes med VM-arrangementer.

Seminar 1 ga et innblikk i forberedelsene til VM i 1994, med vekt på innovativ bruk av innendørsanlegg med lite lys og håndtering av kunstgress under slike forhold. Det kommende verdensmesterskapet i 2026 ble fremhevet på grunn av sitt enestående omfang og utfordringene med å sikre ensartethet og konsistens på tvers av flere arenaer. Spesifikke standarder for stadionbygging ble skissert, inkludert krav til naturgressbaner, integrerte vanningssystemer og avansert baneteknologi.

Seminar 2 fokuserte på sykdomsbekjempelse, med vekt på viktigheten av å forstå sykdomstrekanten og implementere effektive forvaltningsstrategier for å minimere forekomsten av sykdommer. Viktige patogener for ulike gressarter ble identifisert, sammen med kulturelle og kjemiske bekjempelsesmetoder.

Seminar 3 tok for seg ugressmidler og plantevekstregulatorer (PGR), og la vekt på viktigheten av å velge egnede kjemikalier for gressklipping, samtidig som man unngår kjemikalier som kan hemme etableringen av gresset eller forårsake langsiktige skader.

Seminar 4 tok for seg vanning og bærekraft, og viste FIFAs innsats for å fremme vannsparing og oppmuntre til bedre vanningsteknikker i bransjen. Ulike teknikker for kontroll og planlegging av vanning ble diskutert, sammen med fordelene og utfordringene ved å bruke resirkulert vann til vanning.

Dagen ble avsluttet med en rekke praktiske demonstrasjoner og diskusjoner på et forskningsanlegg, der temaer som interaksjon mellom ball og underlag, hybride teppesystemer, bøyetesting og konseptet med grunne rotprofiler ble tatt opp. Dagen etter var det meningen at vi skulle få en omvisning på Neyland Stadium, men regnværet gjorde at det ble mer tid til nettverksbygging og rundbordsdiskusjoner om VM-organisering, felttesting og teppesystemer.

Arrangementet ga verdifull innsikt i den nyeste forskningen og beste praksis innen kunstgressforvaltning, og satte søkelyset på det pågående arbeidet med å forbedre kvaliteten og bærekraften til spilleflatene i FIFA-turneringer.

Mest sett