5 2
4 3
6
3 1
1
2

Feilanalyse

Vurdering ved livets slutt

En end-of-life-vurdering er en evaluering av et idrettsdekke som har nådd slutten av sin levetid. Den utføres vanligvis for å fastslå underlagets nåværende tilstand og om det er trygt og egnet til å...

Diagnose av for tidlig slitasje

Diagnose av for tidlig slitasje er identifisering av unormal eller fremskyndet slitasje på et sportsunderlag som oppstår før underlagets forventede eller tiltenkte levetid. Denne typen diagnose innebærer vanligvis en vurdering av underlagets tilstand og...