5 2
4 3
6
3 1
1
2

Rådgivning

Feilanalyse

Feilanalyse fastslår årsaken til en feil eller et problem med en sportsflate, spesielt en overflate som har blitt slitt eller skadet. Det innebærer en grundig undersøkelse av underlaget og forholdene rundt.

Ledelse

Vi er verdens fremste eksperter på sportsunderlag. Vi hjelper våre kunder med design, budsjettering, planlegging, bygging, testing og sertifisering av sportsdekker.

Prosjektdesign

Labosport tilbyr konsulenttjenester innen prosjektdesign for å sikre at idrettsanlegg utformes og bygges i henhold til bransjestandarder og beste praksis. Konsulentene våre gir veiledning om valg av sted, mulighetsstudier, designutvikling og byggeledelse for å sikre at...

Prosjektplanlegging

Labosport tilbyr konsulenttjenester innen prosjektplanlegging for å bistå i utviklingen av idrettsanlegg. Konsulentene våre gir veiledning om prosjektomfang, budsjettering, planlegging, risikostyring og involvering av interessenter for å sikre at prosjektet gjennomføres på en effektiv måte.

Risikovurdering av ballbaner

Forståelse av ballbaner er avgjørende i idrett, ikke bare for spillere og trenere, men også for de som er involvert i stadionutvikling og -drift. Løse baller som flyr inn i folkerike områder kan utgjøre en risiko for liv og eiendom, noe som gjør det...

CAD-design

Labosport kan levere den nøyaktige utformingen og høyden på idrettsanlegget eller golfbanen din i byggefasen eller etter ferdigstillelse. Dette gjør vi ved hjelp av 2D- eller 3D-CAD-modeller. 3D CAD-modeller (Computer-Aided Design) brukes i idrettsanlegg og...

Kontraktsadministrasjon

Labosports kontraktsadministrasjon dekker et bredt spekter av skreddersydde tjenester, men det primære målet er å føre tilsyn med prosessene som sikrer at et idrettsdekke oppfyller de nødvendige standardene og spesifikasjonene som er beskrevet i en kontrakt. Dette omfatter vanligvis koordinering av...

Vurdering ved livets slutt

En end-of-life-vurdering er en evaluering av et idrettsdekke som har nådd slutten av sin levetid. Den utføres vanligvis for å fastslå underlagets nåværende tilstand og om det er trygt og egnet til å...

Feilanalyse

Feilanalyse er en prosess for å finne årsaken til en feil eller et problem med en sportsflate, spesielt en overflate som er blitt slitt eller skadet. Det innebærer en grundig undersøkelse av underlaget og de omkringliggende forholdene,...

Gjennomførbarhet

Labosports gjennomførbarhetstesting av sportsdekke er en viktig prosess som bidrar til å evaluere levedyktigheten til et sportsdekkeprosjekt. Blant grunnene til å teste er Kostnadseffektiv planlegging Gjennomførbarhetstesting bidrar til å identifisere potensielle problemer og hindringer som kan oppstå i løpet av...

Diagnose av for tidlig slitasje

Diagnose av for tidlig slitasje er identifisering av unormal eller fremskyndet slitasje på et sportsunderlag som oppstår før underlagets forventede eller tiltenkte levetid. Denne typen diagnose innebærer vanligvis en vurdering av underlagets tilstand og...

Kvalitetskontroll

Vi gjennomfører kvalitetssikringstiltak og ekspertvurderinger for å sikre at alle Labosport-prosjekter følger beste praksis og oppfyller anbefalte standarder og krav. Vi mener at kvalitetskontroll er viktig fordi det bidrar til å sikre at et prosjekt...

Design av idrettsanlegg

Utforming av idrettsanlegg er viktig fordi det kan ha stor innvirkning på funksjonaliteten, sikkerheten og den generelle brukeropplevelsen av anlegget. Et godt designet idrettsanlegg kan forbedre idrettsutøvernes prestasjoner, øke komforten for tilskuerne og øke den generelle opplevelsen av...